Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej

Lista prowadzących:

Kody przedmiotu wg usos:

 • Wykład: 1200-1ENCHKESM4, 1100-2INZ28
 • Ćwiczenia: 1200-1ENCHKESM4, 1100-2INZ28

Dr hab. Tatiana Korona


Informacje poniżej dotyczą semestru letniego 2016/17. Informacje nt. semestru letniego 2017/18 pojawią się w odpowiednim czasie na stronie dr. hab. Leszka Stolarczyka


Od roku 2017 zamiast przedmiotu Mechanika i Chemia Kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej pojawiły się dwa przedmioty: Mechanika kwantowa (1. połowa semestru letniego) i Chemia Kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej (2. połowa semestru letniego). Tym niemniej wiadomości, które Państwo przyswoili na Mechanice kwantowej, bardzo się przydadzą na Chemii kwantowej, więc proszę ich nie zapominać od razu po egzaminie ;-)

Zalecana literatura


 • L. Piela, Idee chemii kwantowej, wyd. I (2003), str.223-242 (rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera); str. 333-357, 365-373, 378-379, 383-395, 397-403 (metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne)
 • P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, rozdz. 1 (teoria grup), rozdz. 3-1 i 3-2 (wiązanie chemiczne).
 • W. Kołos, Chemia kwantowa (rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera, metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne, konfiguracje elektronowe, termy atomowe, korelacja elektronowa)
 • P. Atkins, R. Friedman, Molecular Quantum Mechanics (4th Edition), rozdz. 5 (teoria grup)
 • J. P. Lowe, K. A. Peterson, Quantum Chemistry, rozdz. 11 (metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne, korelacja elektronowa), rozdz. 12-10 (elementarny wstęp do reguł wyboru w spektroskopii).

Dodatkowo dla zainteresowanych

Przeliczenie punktów na oceny:
 • 0-49.9 2
 • 50-59.9 3
 • 60-69.9 3+
 • 70-79.9 4
 • 80-89.9 4+
 • 90-100 5

W przypadkach granicznych (typu 49 punktów zamiast 50) wysoka frekwencja na ćwiczeniach może pomóc w zaliczeniu ćwiczeń. Osoby, którym nie udało się zaliczyć ćwiczeń, piszą kolokwium zaliczeniowe w terminie egzaminu pisemnego.
Ocena 4 i wyżej z ćwiczeń zwalnia z egzaminu pisemnego (z tą samą końcową oceną). Można się jednak poprawić na ocenę >4 na egzaminie ustnym.

Dr Michał Hapka

  Wyniki I kolokwium: Kol1
  Wyniki II kolokwium: Kol2
  Wyniki I serii zadań domowych: Seria 1
  Wyniki II serii zadań domowych: Seria 2
  Podsumowanie: Wyniki

  LEGENDA:
  • E5 - zaliczenie przedmiotu z oceną 5.
  • E4+ / E4 - propozycja zaliczenia przedmiotu z oceną 4+ / 4. Możliwość uzyskania wyższej oceny po przystąpieniu do egzaminu ustnego.
  • E - dopuszczenie do egzaminu dnia 16.07.
  • Z - możliwość zaliczenia ćwiczeń rozszerzoną wersją egzaminu dnia 16.07. Zaliczenie ćwiczeń uprawnia do przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej.
  • freq - ocena podwyższona ze względu na wysoką frekwencję na zajęciach.