Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej

Lista prowadzących:

Kody przedmiotu wg usos:

 • Wykład: 1200-1ENCHKESM4, 1100-2INZ28
 • Ćwiczenia: 1200-1ENCHKESM4, 1100-2INZ28

Dr hab. Tatiana Korona


Od tego roku zamiast przedmiotu Mechanika i Chemia Kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej pojawiły się dwa przedmioty: Mechanika kwantowa (1. połowa semestru letniego) i Chemia Kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej (2. połowa semestru letniego, pierwszy wykład 24 kwietnia 2017). Tym niemniej wiadomości, które Państwo przyswoili na Mechanice kwantowej, bardzo się przydadzą na Chemii kwantowej, więc proszę ich od razu po egzaminie nie zapominać ;-)

Zalecana literatura


 • L. Piela, Idee chemii kwantowej, wyd. I (2003), str.223-242 (rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera); str. 333-357, 365-373, 378-379, 383-395, 397-403 (metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne)
 • P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, rozdz. 1 (teoria grup), rozdz. 3-1 i 3-2 (wiązanie chemiczne).
 • W. Kołos, Chemia kwantowa (rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera, metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne, konfiguracje elektronowe, termy atomowe, korelacja elektronowa)
 • P. Atkins, R. Friedman, Molecular Quantum Mechanics (4th Edition), rozdz. 5 (teoria grup)
 • J. P. Lowe, K. A. Peterson, Quantum Chemistry, rozdz. 11 (metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne, korelacja elektronowa), rozdz. 12-10 (elementarny wstęp do reguł wyboru w spektroskopii).

Konsultacje - wykład: czwartki 15:00-16:00 p. 505 lub w innym terminie po umówieniu się przez e-maila


Terminy i miejsce kolokwiów:
 • I kolokwium: 22 maja 10-13 (Aula Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1),
 • II kolokwium: ostatnie zajęcia ćwiczeniowe dla danej grupy (9, 13 lub 14 czerwca)


Zadania domowe:
 • I seria - ogłoszenie 4 maja, zebranie - 18 maja na wykładzie (zbierane będą wylosowane zadania)
 • II seria ...Punktacja - cwiczenia (w sumie do zdobycia jest 100 punktów):
 • Zadania domowe: 20 (I seria), 10 (II seria)
 • Kolokwia: 40 (I kolokwium), 30 (II kolokwium)
Oceny:
 • 0-49.9 2
 • 50-59.9 3
 • 60-69.9 3+
 • 70-79.9 4
 • 80-89.9 4+
 • 90-100 5


Egzamin: 16 czerwca, 9-12, sala 0.06