Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej

Lista prowadzących:

Kody przedmiotu wg usos:

 • Wykład: 1200-1ENCHKESM4, 1100-2INZ28
 • Ćwiczenia: 1200-1ENCHKESM4, 1100-2INZ28

Dr hab. Tatiana Korona


Informacje poniżej dotyczą semestru letniego 2016/17. Informacje nt. semestru letniego 2017/18 pojawią się w odpowiednim czasie (luty-marzec 2018)

Wyniki egzaminu poprawkowego - p. USOSweb. Prace mozna obejrzec w poniedzialek (11.09) po godzinie 13:30 w p. 505 (Pasteura 1). W zadnym przypadku nie ma mozliwosci poprawy na ustnym (niestety wyniki pisemnego sa za slabe).


Od tego roku zamiast przedmiotu Mechanika i Chemia Kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej pojawiły się dwa przedmioty: Mechanika kwantowa (1. połowa semestru letniego) i Chemia Kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej (2. połowa semestru letniego, pierwszy wykład 24 kwietnia 2017). Tym niemniej wiadomości, które Państwo przyswoili na Mechanice kwantowej, bardzo się przydadzą na Chemii kwantowej, więc proszę ich od razu po egzaminie nie zapominać ;-)

Zalecana literatura


 • L. Piela, Idee chemii kwantowej, wyd. I (2003), str.223-242 (rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera); str. 333-357, 365-373, 378-379, 383-395, 397-403 (metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne)
 • P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, rozdz. 1 (teoria grup), rozdz. 3-1 i 3-2 (wiązanie chemiczne).
 • W. Kołos, Chemia kwantowa (rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera, metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne, konfiguracje elektronowe, termy atomowe, korelacja elektronowa)
 • P. Atkins, R. Friedman, Molecular Quantum Mechanics (4th Edition), rozdz. 5 (teoria grup)
 • J. P. Lowe, K. A. Peterson, Quantum Chemistry, rozdz. 11 (metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne, korelacja elektronowa), rozdz. 12-10 (elementarny wstęp do reguł wyboru w spektroskopii).

Dodatkowo dla zainteresowanych


Konsultacje - wykład: środy 15:00-16:00 p. 505 lub w innym terminie po umówieniu się przez e-maila


Terminy i miejsce kolokwiów:
 • I kolokwium: 22 maja 10-13 (Aula Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1),
 • II kolokwium: ostatnie zajęcia ćwiczeniowe dla danej grupy (9, 13 lub 14 czerwca)


Zadania domowe:
 • I seria - ogłoszenie 4 maja, zebranie - 18 maja na wykładzie (zbierane będą wylosowane zadania) W związku z licznymi prośbami przenosimy termin oddania pierwszej serii zadań domowych na 22 maja. Zadania będą zebrane pod koniec pierwszej części wykładu.
  Zadania domowe - seria I
 • II seria - ogłoszenie 1 czerwca. Z uwagi na to, że 12 czerwca nie ma wykładu (dzień wolny dla studentów I stopnia z powodu egzaminu z języków obcych), część papierową zadań oddajemy na ćwiczeniach, najpóźniej 12 czerwca. Część komputerową wysyłamy bezpośrednio na konto prowadzących ćwiczenia (do 11 czerwca, godz. 23:59).
  Zadania domowe - seria II
  Na ostatnim wykładzie (8.06) zostało przeprowadzone losowanie zadania komputerowego do sprawdzenia. Po komisyjnym otwarciu koperty (komisja jednoosobowa :-) ) okazało się, że zostało wylosowane zadanie nrPunktacja - cwiczenia (w sumie do zdobycia jest 100 punktów):
 • Zadania domowe: 20 (I seria), 10 (II seria)
 • Kolokwia: 40 (I kolokwium), 30 (II kolokwium)
Oceny:
 • 0-49.9 2
 • 50-59.9 3
 • 60-69.9 3+
 • 70-79.9 4
 • 80-89.9 4+
 • 90-100 5

W przypadkach granicznych (typu 49 punktów zamiast 50) wysoka frekwencja na ćwiczeniach może pomóc w zaliczeniu ćwiczeń (szczegóły wkrótce u prowadzących ćwiczenia). Osoby, którym nie udało się zaliczyć ćwiczeń, piszą kolokwium zaliczeniowe w terminie egzaminu pisemnego.
Ocena 4 i wyżej z ćwiczeń zwalnia z egzaminu pisemnego (z tą samą końcową oceną). Można się jednak poprawić na ocenę >4 na egzaminie ustnym.
Egzamin pisemny: 16 czerwca, 9-12, sala 0.06

Dr Michał Hapka

  Wyniki I kolokwium: Kol1
  Wyniki II kolokwium: Kol2
  Wyniki I serii zadań domowych: Seria 1
  Wyniki II serii zadań domowych: Seria 2
  Podsumowanie: Wyniki

  LEGENDA:
  • E5 - zaliczenie przedmiotu z oceną 5.
  • E4+ / E4 - propozycja zaliczenia przedmiotu z oceną 4+ / 4. Możliwość uzyskania wyższej oceny po przystąpieniu do egzaminu ustnego.
  • E - dopuszczenie do egzaminu dnia 16.07.
  • Z - możliwość zaliczenia ćwiczeń rozszerzoną wersją egzaminu dnia 16.07. Zaliczenie ćwiczeń uprawnia do przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej.
  • freq - ocena podwyższona ze względu na wysoką frekwencję na zajęciach.