Mechanika i chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej

Lista prowadzących:

Kody przedmiotu wg usos:

 • Wykład: 1100-1ENMEICHKW4, 1100-2INZ21
 • Ćwiczenia: 1100-1ENMEICHKW4, 1100-2INZ21

Dr hab. Tatiana Korona


UWAGA! To jest strona z semestru letniego 2015/16, nowa (do przedmiotu Chemia kwantowa z elementami spektroskopii) pojawi sie przed rozpoczeciem tego przedmiotu (ok. marca 2017)

Zalecana literatura


 • Skrypt S. Kryszewskiego (skrypt SK)
 • L. Piela, Idee chemii kwantowej, wyd. I (2003), str.223-242 (rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera); str. 333-357, 365-373, 378-379, 383-395, 397-403 (metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne)
 • P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, rozdz. 1 (teoria grup), rozdz. 3-1 i 3-2 (wiązanie chemiczne).
 • W. Kołos, Chemia kwantowa (rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera, metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne, konfiguracje elektronowe, termy atomowe, korelacja elektronowa)
 • P. Atkins, R. Friedman, Molecular Quantum Mechanics (4th Edition), rozdz. 5 (teoria grup)
 • J. P. Lowe, K. A. Peterson, Quantum Chemistry, rozdz. 11 (metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne, korelacja elektronowa), rozdz. 12-10 (elementarny wstęp do reguł wyboru w spektroskopii).

Konsultacje: czwartki 15:00-16:00 p. 505 lub w innym terminie po umówieniu się przez e-maila


Zaliczenie ćwiczeń (część kwantowochemiczna):
Zadania domowe: seria 1 - 10 punktów, seria 2 - 12 punktów, oba kolokwia - po 14 punktów, czyli w sumie maksymalnie można dostać 50 punktów.
Oceny:
 • 0-49.9% 2
 • 50-59.9% 3
 • 60-69.9% 3+
 • 70-79.9% 4
 • 80-89.9% 4+
 • 90-100% 5

Ocenę z ćwiczeń obliczamy jako średnią arytmetyczną ocen z obu części, używając standardowych reguł zaokrąglania

Dr Michał Hapka

  Z części kwantowochemicznej przedmiotu przewidujemy dwie serie zadań domowych.
  Pierwsza seria zadań: Seria1
  Druga seria zadań: Seria2
  Zadania proszę wysłać na adres do dnia 15.06.16.
  Uwaga! Osoby, które chcą być zwolnione z egzaminu, proszę o przesłanie rozwiązań drugiej serii zadań najpóźniej do 11:59 PM, 12.06.16

  Wyniki I serii zadań: Zad1
  Wyniki II serii zadań: Zad2
  Wyniki I kolokwium: Kol1
  Wyniki II kolokwium: Kol2

  Zadanie1 H2+: Zad1
  Zadanie2 Całki: Zad2
  Zadanie3 Metoda RHF: Zad3
  Zadanie3bis Metoda RHF: Zad3bis
  Zadanie4 Metoda MP2: Zad4
  Zadanie5 Energia oddziaływania: Zad5
  Zadanie6 Metoda CIS: Zad6
 • Seria 1 — (a) rachunek perturbacyjny i wariacyjny, (b) teoria grup; zebrane zostaną dwa losowe zadania: jedno z tematu (a) i jedno z tematu (b)
 • Seria 2 — Mathematica