Małgorzata Jeziorska

Dr

E-mail Telefon+48 22 5526386 Pokój536 Adresul. L. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Polska

Spis treści

Wykształcenie:

 • magister chemii, Uniwersytet Warszawski 1977
 • doktor chemii, Uniwersytet Warszawski 1986

Zatrudnienie:

 • Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski od 1977:
  • adiunkt, 1986-2003
  • starszy wykładowca od 2004
 • Staże zagraniczne:
  • Quantum Theory Project, University of Florida, Gainesville, FL. USA 1987 (3 miesiące)
  • Department of Applied Mathematics, University of Waterloo, Canada, 1988 (3 miesiące)
  • Department of Physics, University of Delaware, Newark, DE, USA: 1989/1990 (10 miesięcy), 1997/1998 (6 miesięcy), 2001/2002 (4 miesiące)

Zainteresowania naukowe:

 • Teoria oddziaływań międzycząsteczkowych
 • Teoria struktury elektronowej atomów
 • Teoria układów periodycznych

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Chemia ogólna (proseminaria, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium)
 • Podstawy chemii analitycznej (ćwiczenia rachunkowe, laboratorium)
 • Chemia kwantowa A (wykład, laboratorium komputerowe)
 • Wstęp do chemii kwantowej (wykład, laboratorium komputerowe)
 • Chemia Teoretyczna A (laboratorium komputerowe)
 • Chemia kwantowa A (proseminaria, do r. 2007)
 • Termodynamika statystyczna (ćwiczenia)
 • Metody numeryczne i statystyczne w chemii (ćwiczenia)
 • Wspomaganie komputerowe pracowni chemicznej (laboratorium komputerowe)

Nagrody i odznaczenia:

 • 2012 - Medal Komisji Edukacji Narodowej (Medal KEN)

Publikacje:

Publikacje naukowe:

 • "Formation of ultracold SrYb molecules in an optical lattice by photoassociation spectroscopy: theoretical prospects"; M. Tomza, F. Pawlowski, M. Jeziorska, Ch. P. Koch and R. Moszynski; Physical Chemistry Chemical Physics 13, 18893-18904 (2011).
 • "Complete Basis Set Extrapolations of Dispersion, Exchange, and Coupled-Clusters Contributions to the Interaction Energy: A Helium Dimer Study"; M. Jeziorska, W. Cencek, K. Patkowski, B. Jeziorski and K. Szalewicz; Int. J. Quantum Chem. 108, 2053-2075 (2008).
 • "Pair potential for helium from symmetry-adapted perturbation theory calculations and supermolecular data"; M. Jeziorska, W. Cencek, K. Patkowski, B. Jeziorski, K. Szalewicz; J. Chem. Phys. 127, 124303 (2007)
 • "Three-Body Contribution to the Helium Interaction Potential"; W. Cencek, M. Jeziorska, O. Akin-Ojo, K. Szalewicz J. Phys. Chem. A, 111, 11311-11319 (2007)
 • "Accurate Pair Interaction Energies for Helium from Supermolecular Gaussian Geminal Calculations"; K. Patkowski, W. Cencek, M. Jeziorska, B. Jeziorski, K. Szalewicz J. Phys. Chem. A, 111, 7611-7623 (2007)
 • "Portable parallel implementation of symmetry-adapted perturbation theory code" R. Bukowski, W. Cencek, K. Patkowski, P. Jankowski, M. Jeziorska, M. Kolaski, K. Szalewicz Molecular Physics, 104, 2241-2262 (2006)
 • "Helium dimer interaction energies from Gaussian geminal and orbital calculations"; W. Cencek, M. Jeziorska, R. Bukowski, M. Jaszunski, B. Jeziorski, K. Szalewicz; J. Phys. Chem. A , 108 ,3211-3224 (2004)
 • "On the performance of bond functions and basis set extrapolation techniques in high-accuracy calculations of interatomic potentials. A helium dimer study." M. Jeziorska, R. Bukowski, W. Cencek, M. Jaszunski, B. Jeziorski, K. Szalewicz Collect. Czech. Chem. Commun. 68, 463-488 (2003)
 • "On the Optimal Choice of Monomer Geometry in Calculations of Intermolecular Interaction Energies. Rovibrational Spectrum of Ar-HF from Two- and Three-Dimensional SAPT Potentials" M. Jeziorska, P. Jankowski, K.Szalewicz, and B. Jeziorski J. Chem. Phys. 113, 2957-2968 (2000).
 • "Bethe logarithms for the 11S, 21S and 23S states of helium-like ions" J. D. Baker, F. C. Forrey, M. Jeziorska, J. D. Morgan Physical Review A accepted, published on web only http://arxiv.org/pdf/physics/0002005
 • "Theoretical Estimates of the 11S and 21S Lamb Shifts in Helium"; J. D. Baker, F. C. Forrey, J. D. Morgan, R. N. Hill, M. Jeziorska, J. Schertzer Bull. Am. Phys. Soc. 38, 1127 (1993)
 • "Exact Hartree-Fock exchange in one-dimensional metals. II"; M. Jeziorska, L. Z. Stolarczyk, J. Paldus, H. J. Monkhorst Phys. Rev. B, 41, 12473-12483 (1990).
 • "On the Exact Hartree-Fock Exchange in One-Dimensional Metals "; L. Z. Stolarczyk, M. Jeziorska, H. J. Monkhorst Phys. Rev. B, 37, 10646-10657 (1988).
 • "Direct Calculation of the Hartree-Fock Interaction Energy via Exchange-Perturbation Expansion. The He...He Interaction"; M. Jeziorska, B. Jeziorski and J. Cizek Int. J. Quantum Chem. 32, 149-164 (1987).
(Publikacje naukowe na nazwisko rodowe: Kąkol)
 • "Importance of Exchange Effects in the Deformation of Interacting Ions"; M. Gutowski, M. Kakol, L. Piela Int. J. Quantum Chem. 23, 1843-1853 (1983)
 • "Approximate Exchange and Electrostatic Interaction Energies of Deformed Ions"; M. Gutowski, M. Kakol, J. Andzelm, L. Piela Int. J. Quantum Chem. 19, 401-411 (1981)

Publikacje dydaktyczne:

 • Chemia 3 (kształcenie w zakresie rozszerzonym), podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum;
  Anna Czerwińska, Andrzej Czerwiński, Małgorzata Jeziorska, Marianna Kańska
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A., Warszawa 2004
 • Chemia 3 (kształcenie w zakresie rozszerzonym), poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum;
  Małgorzata Jeziorska, Klaudia Rogulska, Zbigniew Rogulski
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A., Warszawa 2004

Informacje dla studentów:

 • Chemia kwantowa A
   Konsultacje w semestrze letnim 2017/18 - piątki, 10:30-12:00 albo w innym terminie uzgodnionym wcześniej korespondencyjnie (e-mail); pok. 536.
  • Tematy testów z Chemii kwantowej A-laboratorium dla grup 2, 6 i 7 w roku akademickim 2017/18
  • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2016/17
  • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2014/15
  • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2013/14
  • Pytania z egzaminu ze Wstępu do chemii kwantowej w r. ak. 2011/12
  • Pytania z egzaminu ze Wstępu do chemii kwantowej w r. ak. 2009/10
  • Przykładowe pytania z testów ze Wstępu do chemii kwantowej w r.ak. 2011/12
 • Chemia ogólna
  • Konsultacje w semestrze letnim 2017/18 - piątki, 10:30-12:00 albo w innym terminie uzgodnionym wcześniej korespondencyjnie (e-mail); pok. 536.
 • Chemia analityczna
  • W semestrze zimowym
 • Podstawy chemii analitycznej
  • Konsultacje w semestrze letnim 2017/18 - piątki, 10:30-12:00 albo w innym terminie uzgodnionym wcześniej korespondencyjnie (e-mail); pok. 536.