Robert Moszyński

Profesor

E-mail Telefon+48 22 5526389 Pokój402 Adresul. L. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Polska

Spis treści

Curriculum Vitae

Prywatne:

Urodzony 25 maja 1964 w Warszawie, Polska

Historia edukacji:

 • Mgr – 1986, Uniwersytet Warszawski (z wyróżnieniem)
 • Dr – 1993, Uniwersytet Warszawski (z wyróżnieniem)
 • Hab. – 1997, Uniwersytet Warszawski (z wyróżnieniem)
 • Prof. – 2005

Staże podoktorskie:

 • 1988-1989 Research Associate, Department of Physics and Astronomy, University of Delaware (tylko letni semestr)
 • 1993 Visiting Scientist, Max-Planck-Institute fur Astrophysik, Garching, Germany (kwiecień 1993)
 • 1993-1995 Postdoctoral Fellow, Department of Chemistry, University of Nijmegen, The Netherlands
 • 1996-1997 Visiting Scientist, Department of Chemistry, University of Nijmegen, The Netherlands (tylko letnie semestry)
 • 1996 Visiting Scientist, Max-Planck-Institute fur Astrophysik, Garching, Germany (wrzesień 1996)
 • 1997-1999 Visiting Professor, Department of Chemistry, University Louis Pasteur, Strasbourg, France (tylko letnie semestry)
 • 2000-2003 Visiting Professor, Department of Physics, University of Rennes 1, Rennes, France (tylko letnie semestry)
 • 2005 Visiting Professor, Department of Chemistry, University Joseph Fourier, Grenoble, Francja (lato 2005)
 • 2006 Visiting Professor, Observatoire de Paris, University of Paris VI, Meudon, France (lato 2006)
 • 2013 Visiting Scientist, uczestnik progamu Fundamental Science and Applications of Ultracold Polar Molecules, Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara, USA (styczeń-marzec 2013)

Stanowiska akademickie:

 • 1986-1993 Research and Teaching Assistant, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska
 • 1993-1997 Adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska
 • 1998-2005 Profesor nadzwyczajny, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska
 • 2006 - Profesor zwyczajny, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska
 • 2003 - Kierownik Pracowni Chemii Kwantowej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska

Członkowstwo w towarzystwach naukowych i wyróżnienia:

 • Towarzystwa naukowe:
  • Polskie Towarzystwo Chemiczne od 1986
  • Polskie Towarzystwo Fizyczne od 1986
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Teoretycznej Chemii Fizycznej od 1991
  • Członek rady redakcyjnej czasopisma Interdisciplinary Sciences: Computational & Life Sciences, publikowane przez Springer, od 2008
 • Wyróżnienia
  • Nagroda Wiktora Kemuli 1993
  • Coroczna nagroda Polskiego Towarzystwa Chemicznego 1995
  • Coroczna nagroda Premiera Rzezcyposplitej Polskiej 1999
  • Nagroda Antoniego Grabowskiego 1999
  • Nagroda Antoniego Grabowskiego 2003
  • Nagroda Wojciecha Świętosławskiego 2011
  • Subsydium profesorskie MISTRZ 2012

Zainteresowania naukowe:

 • Teoria systemów wieloelektronowych;
 • perturbacyjna teoria oddziaływań międzycząsteczkowych;
 • rachunek zaburzeń o adaptowanej symetrii;
 • teoretyczne modelowanie procesów spektroskopowych i zderzeniowych w słabo związanych kompleksach Van der Waalsa;
 • teoria właściwości makroskopowych i transportowych materii skondensowanej;
 • oddziaływanie, spektroskopia i zderzenia cząsteczek w ultraniskich temperaturach.

Publikacje naukowe:

Ponad 100 publikacji naukowych (IF>300) w dziedzinie chemii kwantowej oraz atomowej i molekularnej fizyki teoretycznej opublikowanych w amerykańskich (AIP, APS, ACS) i europejskich czasopismach; 3 artykuły przeglądowe w recenzowanych (peer review) czasopismach; 4 rozdziały w monografiach; ponad 5000 cytowań w literaturze naukowej; H-index Hirsha 35

Lista publikacji Roberta Moszyńskiego

Żródło finansowania badań:

W sumie 6 grantów badawczych od 2001 roku. Najnowsze z nich to:

 • The Molecular Universe: An Interdisciplinary Programme on the Physics and Chemistry of Molecules in Space, European Union Research Training Network, Principal Investigator, 2004-2008, około 110 badaczy w tym 5 w Warszawie
 • Molecular Universe, Polish Ministry of Science and Education, 2006-2008, Lider projektu, 5 badaczy
 • Collisions of Cold Polar Molecules, European Science Foundation, Principal Investigator, 2007-2010, około 25 badaczy, 5 w Warszawie

Doświadczenie dydaktyczne:

Licencjackie i magisterskie wykłady z chemii kwantowej, spektroskopii moleuklarnej, teorii zderzeń, mechaniki statystycznej oraz matematyki i metod numerycznych fizyki i chemii.

Profil w USOSweb

Promotor doktoratów:

 • Tino G.A. Heijmen, "Quantum Mechanical Calculations on Weakly Interacting Complexes", Uniwersytet w Nijmegen, Holandia (współpromotor) 1995-1998
 • Cezary Struniewicz, "Structure, Dynamics, and Reactivity of Small HCl-Water Clusters", Uniwersytet Warszawski 1999-2003
 • Piotr Żuchowski, "Many-Body Symmetry-Adapted Perturbation Theory for High-Spin Open-Shell Complexes", Uniwersytet Warszawski 2003-2007

Aktualna lista doktorantów:

 • Tomasz Grining, University of Warsaw, 2011-
 • Aleksandra Tucholska, University of Warsaw, 2011-
 • Adam Tulewicz, University of Warsaw, 2011-
 • Michał Lesiuk, University of Warsaw, 2012-
 • Krzysztof Kość, University of Warsaw, 2012-