Nr albumu Maxima23456ZK17891011ZK2Suma10Suma10+ZKProp. Oceny
336248 2.25 2.83.01.01.85 2.3343.20.61.51.433522.3631.363
337414 2.2510.671.92.0 1.1422.82.262.533821.8531.853
322201 3.753.32.51.753.75 3.4103.63.232.53.548.533.5352.034+
337440 41.63.3750.00.01.0253.21.730.2831021.17536.1753
337449 1.8751.12.30.01.8 1.8543.22.661.51.346.521.58532.0853
337555 41.651.671.252.0 2.5653.61.881.52.713.87.525.3737.873

Legenda:

X
— oznacza zaliczone testy (>20pkt). Można poprawiać maksymalnie trzy testy.

X
— oznacza konieczność poprawy.

X
— oznacza zwolnienie z egzaminu.