Propozycje tematyki prac magisterskich lub licencjackich (dokładny temat może być nieco zmieniony i uszczegółowiony)


Duże cząsteczki - własności


  1. Wykorzystanie nowych metod fragmentacji do obliczeń momentu dipolowego i innych własności dużych cząsteczek


Elektronowe stany wzbudzone


  1. Analiza gęstości elektronowych dla stanów wzbudzonych (QTAIM i inne metody)
  2. Dobór bazy orbitalnej dla stanów wzbudzonych walencyjnych/rydbergowskich/z przeniesieniem ładunku
  3. Wpływ otoczenia (również w przypadku zamknięcia w większej cząsteczce - kompleksy endohedralne) na stany wzbudzone dla konkretnych cząsteczek