Chemia Kwantowa A

Zasady zaliczania Chemii kwantowej A - laboratorium w roku akademickim 2018/2019.
Ostatnia modyfikacja : 12:14 17.09.2018

Zasady zaliczania zajęć Chemia kwantowa A-wykład w roku akademickim 2018/2019.
Ostatnia modyfikacja : 12:14 17.09.2018

Wyniki zespołowego konkursu testów na wykładzie z Chemii kwantowej A - sem. zim. 2018/19
Ostatnia modyfikacja : 12:22 22.01.2019

Wymagania do egzaminu z Chemii kwantowej A - sem. zim. 2018/19


 • Notatki do pierwszego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do drugiego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do trzeciego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do czwartego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do piątego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do szóstego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do siódmego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do ósmego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do dziewiatego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do dziesiątego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do jedenastego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do dwunastego wykładu z Chemii kwantowej A (08.01.2018)
 • Notatki do trzynastego wykładu z Chemii kwantowej
 • Notatki do czternastego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Funkcje falowe dla atomu wodoru plik HAtomWavFun.wxm
 • Polecenia potrzebne w laboratorium komputerowym Chemia kwantowa A
 • Zadania na pierwsze zajęcia Chemia kwantowa A-laboratorium
 • Zadania na pierwsze zajęcia Chemia kwantowa A-laboratorium, Cz.II
 • Funkcje specjalne potrzebne w laboratorium komputerowym Chemia kwantowa A
 • Jednostki dla oscylatora harmonicznego
 • Zadania wstępne
 • Skrypt do pierwszej części zajęć Chemia kwantowa A
 • Kody przedmiotu wg usos:

  • Wykład: 1200-1CHKWAW3
  • Laboratorium: 1200-1CHKWAL3

  Zadania wykonywane na ćwiczeniach:

  • Zadania z cząstki w pudle.
  • Zadania z oscylatora harmonicznego.
  • Zadania z rotatora sztywnego.
  • Zadania z atomu wodoru.
  • Zadania z atomów wieloelektronowych.
  • Zadania z czasteczek dwuatomowych.
  • Zadania z cząsteczek wieloatomowych.
  • Zadania z optymalizacji geometrii.
  • Zadania z badania przebiegu reakcji chemicznej.
  • Zadania z metody teorii funkcjonału gęstości.

  Dr Małgorzata Jeziorska

   Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19 - wtorki, 10:15-11:45 albo w innym terminie uzgodnionym wcześniej korespondencyjnie (e-mail); pok. 536.
  • Wyniki poprawy testów z Chemii kwantowej A-laboratorium z 19.01.2019
   Ostatnia modyfikacja : 23:34 20.01.2019
  • Wyniki testów z Chemii kwantowej A-laboratorium dla grupy 1 (poniedziałki, 10:00-11:30)
   Ostatnia modyfikacja : 17:47 21.01.2019
  • Wyniki testów z Chemii kwantowej A-laboratorium dla grupy 5 (czwartki, 8:15-9:45)
   Ostatnia modyfikacja : 14:50 17.01.2019
  • Wyniki testów z Chemii kwantowej A-laboratorium dla grupy 6 (piątki, 10:00-11:30)
   Ostatnia modyfikacja : 12:42 18.01.2019
  • Wyniki testów z Chemii kwantowej A-laboratorium dla grupy 7 (piątki, 15:15-16:45)
   Ostatnia modyfikacja : 18:01 18.01.2019
  • Tematy testów z Chemii kwantowej A-laboratorium dla grup 1, 5, 6 i 7 w roku akademickim 2018/19
  • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2016/17
  • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2014/15
  • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2013/14
  • Pytania z egzaminu ze Wstępu do chemii kwantowej w r. ak. 2011/12
  • Pytania z egzaminu ze Wstępu do chemii kwantowej w r. ak. 2009/10
  • Przykładowe pytania z testów z Chemii kwantowej A-laboratorium w r.ak. 2018/19
  • Przykładowe pytania z testów ze Wstępu do chemii kwantowej w r.ak. 2011/12

  Dr hab. Tatiana Korona


  Konsultacje w semestrze zimowym: czwartki 15:00-16:00, p. 505 lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się e-mailem

  Wyniki kartkówek, zadania domowego i pierwszego zadania komputerowego - grupa środowa (3)
  Wyniki kartkówek, zadania domowego i pierwszego zadania komputerowego - grupa środowa (4)
  Stan na: 20:26 16.01.2019


  Wyniki kartkówek, zadania domowego i pierwszego zadania komputerowego - grupa wtorkowa
  Stan na: 19:13 19.01.2019


  Mogą już Państwo się deklarować, które kartkówki chcą Państwo poprawiać (max. 3 kartkówki) lub - w przypadku przedstawionego zwolnienia - pisać po raz pierwszy. Deklaracje zbieram do 18 stycznia 2019 16:00:00. Uwaga! Numery kartkówek do poprawy powinny być zgodne z tabelą wyników podaną powyżej.

  Deklaracje poprawy kartkówek

  Stan na: 17:46 18.01.2019

  Tematyka kartkówek

  Mgr Justyna Balcerzak

  • Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2017/18 - poniedzialek, 11:30-13:00, pok. 538

  Mgr Iwona Majewska

  • Terminy konsultacji w semestrze zimowym - poniedziałki, 14:00-16:00 albo w innym terminie uzgodnionym wcześniej e-mailem; pok. 502.