Chemia Kwantowa A

Zasady zaliczania Chemii kwantowej A - laboratorium w roku akademickim 2018/2019.
Ostatnia modyfikacja : 12:14 17.09.2018

Zasady zaliczania zajęć Chemia kwantowa A-wykład w roku akademickim 2018/2019.
Ostatnia modyfikacja : 12:14 17.09.2018


Wymagania do egzaminu z Chemii kwantowej A - sem. zim. 2018/19


 • Notatki do pierwszego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do drugiego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do trzeciego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do czwartego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do piątego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do szóstego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do siódmego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do ósmego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do dziewiatego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do dziesiątego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do jedenastego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do dwunastego wykładu z Chemii kwantowej A (08.01.2018)
 • Notatki do trzynastego wykładu z Chemii kwantowej
 • Notatki do czternastego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Funkcje falowe dla atomu wodoru plik HAtomWavFun.wxm
 • Polecenia potrzebne w laboratorium komputerowym Chemia kwantowa A
 • Zadania na pierwsze zajęcia Chemia kwantowa A-laboratorium
 • Zadania na pierwsze zajęcia Chemia kwantowa A-laboratorium, Cz.II
 • Funkcje specjalne potrzebne w laboratorium komputerowym Chemia kwantowa A
 • Jednostki dla oscylatora harmonicznego
 • Zadania wstępne
 • Skrypt do pierwszej części zajęć Chemia kwantowa A
 • Kody przedmiotu wg usos:

  • Wykład: 1200-1CHKWAW3
  • Laboratorium: 1200-1CHKWAL3

  Zadania wykonywane na ćwiczeniach:

  • Zadania z cząstki w pudle.
  • Zadania z oscylatora harmonicznego.
  • Zadania z rotatora sztywnego.
  • Zadania z atomu wodoru.
  • Zadania z atomów wieloelektronowych.
  • Zadania z czasteczek dwuatomowych.
  • Zadania z cząsteczek wieloatomowych.
  • Zadania z optymalizacji geometrii.
  • Zadania z badania przebiegu reakcji chemicznej.
  • Zadania z metody teorii funkcjonału gęstości.

  Dr Małgorzata Jeziorska

   Konsultacje w semestrze letnim 2017/18 - piątki, 10:30-12:00 albo w innym terminie uzgodnionym wcześniej korespondencyjnie (e-mail); pok. 536.
  • Tematy testów z Chemii kwantowej A-laboratorium dla grup 2, 6 i 7 w roku akademickim 2017/18
  • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2016/17
  • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2014/15
  • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2013/14
  • Pytania z egzaminu ze Wstępu do chemii kwantowej w r. ak. 2011/12
  • Pytania z egzaminu ze Wstępu do chemii kwantowej w r. ak. 2009/10
  • Przykładowe pytania z testów ze Wstępu do chemii kwantowej w r.ak. 2011/12

  Dr Michał Hapka

  • Zadania wstępne
  • Termin konsultacji: poniedziałki 16:00 - 17:30, p. 506 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem
  • Wyniki
   • Grupa 1 — poniedziałek 10:00 - 11:30
   • Grupa 5 — czwartek 8:15 - 9:45
  • Proszę o zgłaszanie drogą mailową numerów testów, które Państwo chcą poprawić w sobotę 20.01. Zgłaszenia przyjmuję do czwartku 18.01 do godziny 20:00. Zakres tematyczny testów podany jest ponizej.

  Dr hab. Tatiana Korona


  Konsultacje w semestrze zimowym: czwartki 15:00-16:00, p. 505 lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się e-mailem


  Wyniki testów - p. strona dr. M. Modrzejewskiego

  Dr Marcin Modrzejewski

  • Termin konsultacji: piątki 17:30 - 19:00, p. 506 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu przez e-mail
  • Wyniki testów dla grup 3 i 4 (środa 11:45 i 13:00)

  Dr hab. Leszek Stolarczyk


  Konsultacje w semestrze zimowym: piątki, 17:00-18:00, p. 537

  Mgr Justyna Balcerzak

  • Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2017/18 - poniedzialek, 11:30-13:00, pok. 538

  Mgr Iwona Majewska

  • Terminy konsultacji w semestrze zimowym - czwartki, 14:00-16:00 albo w innym terminie uzgodnionym wcześniej e-mailem; pok. 502.