Chemia Kwantowa A

Zasady zaliczania Chemii kwantowej A - laboratorium w roku akademickim 2016/2017. Uwaga na zmiany w porównaniu z ubiegłym rokiem!
Ostatnia modyfikacja : 12:22 21.09.2016

Zasady zaliczania zajęć Chemia kwantowa A-wykład w roku akademickim 2016/2017. Uwaga na zmiany w porównaniu z ubiegłym rokiem!
Ostatnia modyfikacja : 12:25 21.09.2016

Wyniki egzaminu z Chemii kwantowej A z 04.03.2017.


Kody przedmiotu wg usos:

 • Wykład: 1200-1CHKWAW3
 • Laboratorium: 1200-1CHKWAL3

Zadania wykonywane na ćwiczeniach:

 • Zadania z cząstki w pudle.
 • Zadania z oscylatora harmonicznego.
 • Zadania z rotatora sztywnego.
 • Zadania z atomu wodoru.
 • Zadania z atomów wieloelektronowych.
 • Zadania z czasteczek dwuatomowych.
 • Zadania z cząsteczek wieloatomowych.
 • Zadania z optymalizacji geometrii.
 • Zadania z badania przebiegu reakcji chemicznej.
 • Zadania z metody teorii funkcjonału gęstości.

Dr Małgorzata Jeziorska

  Konsultacje w semestrze letnim 2016/17 - wtorki, 14:15-15:45 albo inny termin uzgodniony wcześniej korespondencyjnie (e-mail); p.536
 • Tematy testów z Chemii kwantowej A-laboratorium dla grup 1, 2, 9 i 10 w roku akademickim 2016/17
 • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2014/15
 • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2013/14
 • Pytania z egzaminu ze Wstępu do chemii kwantowej w r. ak. 2011/12
 • Pytania z egzaminu ze Wstępu do chemii kwantowej w r. ak. 2009/10
 • Przykładowe pytania z testów ze Wstępu do chemii kwantowej w r.ak. 2011/12

Dr Michał Hapka

 • Zadania wstępne
 • Termin konsultacji: środy 17:30 - 19:00, p. 506 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem
 • Wyniki

Dr hab. Tatiana Korona


Konsultacje w semestrze zimowym: czwartki 15:00-16:00, p. 505 lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się e-mailem (tania@chem.uw.edu.pl)


Kartkówki z soboty będą dostępne do wglądu podczas ostatnich zajęć

Ważne informacje nt. poprawy kartkówek: Wymagania i zapisy


Osoby zapisane Stan na: 17:15 20.01.2017

Wyniki

Ostatnia modyfikacja: 14:35 06.02.2017

Dr hab. Leszek Stolarczyk


Konsultacje w semestrze zimowym: piątki, 17:00-18:00, p. 537

Mgr Justyna Balcerzak

 • Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2016/17 - srody, 14:00-16:00, pok. 538

Mgr Iwona Majewska

 • Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2016/17 - czwartki, 15:00-16:00 albo w innym terminie uzgodnionym wcześniej e-mailem; pok. 502.