Chemia Kwantowa A

Zasady zaliczania Chemii kwantowej A - laboratorium w roku akademickim 2016/2017. Uwaga na zmiany w porównaniu z ubiegłym rokiem!
Ostatnia modyfikacja : 12:22 21.09.2016

Zasady zaliczania zajęć Chemia kwantowa A-wykład w roku akademickim 2016/2017. Uwaga na zmiany w porównaniu z ubiegłym rokiem!
Ostatnia modyfikacja : 12:25 21.09.2016

 • Notatki do pierwszego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do drugiego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do trzeciego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do czwartego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do piątego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do szóstego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do siódmego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do ósmego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do dziewiatego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do dziesiątego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do jedenastego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do dwunastego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Notatki do trzynastego wykładu z Chemii kwantowej
 • Notatki do czternastego wykładu z Chemii kwantowej A
 • Funkcje falowe dla atomu wodoru plik HAtomWavFun.wxm
 • Polecenia potrzebne w laboratorium komputerowym Chemia kwantowa A
 • Zadania na pierwsze zajęcia Chemia kwantowa A-laboratorium
 • Zadania na pierwsze zajęcia Chemia kwantowa A-laboratorium, Cz.II
 • Funkcje specjalne potrzebne w laboratorium komputerowym Chemia kwantowa A
 • Jednostki dla oscylatora harmonicznego
 • Zadania wstępne
 • Skrypt do pierwszej części zajęć Chemia kwantowa A
 • Kody przedmiotu wg usos:

  • Wykład: 1200-1CHKWAW3
  • Laboratorium: 1200-1CHKWAL3

  Zadania wykonywane na ćwiczeniach:

  • Zadania z cząstki w pudle.
  • Zadania z oscylatora harmonicznego.
  • Zadania z rotatora sztywnego.
  • Zadania z atomu wodoru.
  • Zadania z atomów wieloelektronowych.
  • Zadania z czasteczek dwuatomowych.
  • Zadania z cząsteczek wieloatomowych.
  • Zadania z optymalizacji geometrii.
  • Zadania z badania przebiegu reakcji chemicznej.
  • Zadania z metody teorii funkcjonału gęstości.

  Dr Małgorzata Jeziorska

   Konsultacje w semestrze letnim 2016/17 - wtorki, 14:15-15:45 albo inny termin uzgodniony wcześniej korespondencyjnie (e-mail); p.536
 • Tematy testów z Chemii kwantowej A-laboratorium dla grup 1, 2, 9 i 10 w roku akademickim 2016/17
 • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2014/15
 • Pytania z egzaminu z Chemii kwantowej A w r. ak. 2013/14
 • Pytania z egzaminu ze Wstępu do chemii kwantowej w r. ak. 2011/12
 • Pytania z egzaminu ze Wstępu do chemii kwantowej w r. ak. 2009/10
 • Przykładowe pytania z testów ze Wstępu do chemii kwantowej w r.ak. 2011/12
 • Dr Michał Hapka

  • Zadania wstępne
  • Termin konsultacji: środy 17:30 - 19:00, p. 506 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem
  • Wyniki

  Dr hab. Tatiana Korona


  Konsultacje w semestrze zimowym: czwartki 15:00-16:00, p. 505 lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się e-mailem (tania@chem.uw.edu.pl)


  Kartkówki z soboty będą dostępne do wglądu podczas ostatnich zajęć

  Ważne informacje nt. poprawy kartkówek: Wymagania i zapisy


  Osoby zapisane Stan na: 17:15 20.01.2017

  Wyniki

  Ostatnia modyfikacja: 14:35 06.02.2017

  Dr hab. Leszek Stolarczyk


  Konsultacje w semestrze zimowym: piątki, 17:00-18:00, p. 537

  Mgr Justyna Balcerzak

  • Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2016/17 - srody, 14:00-16:00, pok. 538

  Mgr Iwona Majewska

  • Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2016/17 - czwartki, 15:00-16:00 albo w innym terminie uzgodnionym wcześniej e-mailem; pok. 502.