Wyniki wszystkich grup z końcową punktacją i ocenami (31.01.2015, 15:30) znajdują się tutaj .W sprawach zapisów na zajęcia w roku akademickim 2014/2015 proszę kontaktować się e-mailowo, tania_at_tiger.chem.uw.edu.pl (dotyczy przypadków nie-USOSowych:-)


Ogólne zasady zaliczania są podane w informatorze studiów.

English version of this web page


Konsultacje semestr zimowy 2014/2015:

 1. dr hab. T. Korona - czwartek, 15:00-16:00 p. 505, lub po wcześniejszym umówieniu się e-mailem (tania_at_tiger.chem.uw.edu.pl) w innym terminie.

 2. prof. dr hab. A. Leś - piątek 17:00-19:00 p. 535 (proszę zapowiedzieć się przez e-mail ales_at_tiger.chem.uw.edu.pl lub telefonicznie 228220211 wewn. 201)

 3. dr M. Przybytek - poniedziałek, 15:00-17:00, p. 502, lub po wcześniejszym umówieniu sie e-mailem (mitek_at_tiger.chem.uw.edu.pl) w innym terminie.

Umówić się e-mailowo trzeba zawsze, o ile konsultacje wymagają dostępu do laptopa (przez większość czasu laptopy służą innym studentom w sali 118 i KTCh!).

Ocena z zajęć wystawiana jest na podstawie ilości zebranych punktów (50 za 10 kartkówek, 20 za opisy, 30 za sprawdzian), w sumie 50+20+30=100 punktów. W semestrze piszemy 10 kartkówek po 5 punktów, w tym co najmniej 2 kartkówki z termodynamiki statystycznej. Liczba punktów poniżej 50 - ndst.; od 50 do 59.9 - dst.; od 60 do 69.9 - dst.+; od 70 do 79.9 - db.; od 80 do 89.9 db.+; od 90 bdb.Slajdy do ubiegłorocznego wykładu prof. Bogumiła Jeziorskiego znajdują się tutajW roku akademickim 2014/15 zwolnione z egzaminu będą osoby, które uzyskały ocenę 5 lub 4+ z Laboratorium Chemii Teoretycznej A (przepisywana jest ocena z laboratorium). Osoby, które dostały 4+ z laboratorium i chciałyby dostać 5 z egzaminu, muszą przystąpić do egzaminu na zwykłych zasadach.Termin oddawania opisów - 2 tygodnie po skończeniu wykonywania ćwiczenia (w przypadku ostatniego styczniowego opisu: należy oddać opis odpowiednio wcześnie, tak aby można było wystawić ocenę z Laboratorium i zaklasyfikować do egzaminu). Opisy (w postaci papierowej) oddajemy na zajęciach (z wyjątkiem ostatniego opisu) lub ewentualnie w czasie dyżuru. Można poprawić do 3 (trzech) kartkówek, wybierając te, które poszły najsłabiej. Wtedy skreślana jest stara ocena z kartkówki i wpisywana jest nowa.

Termin poprawy: 19.01.2014 godz. 7:45, s. 520 (czyli przed wykładem). Uwaga: osoby piszące więcej niż 4 kartkówki proszę o przybycie o 7:30 (inaczej będą miały mniej czasu na jedną kartkówkę, bo kończymy najpóźniej o 8:20). Poprawiamy kartkówki od 1 do 8 włącznie. Proszę się zgłaszać do swojego prowadzącego z informacją, które kartkówki chcą Państwo poprawiać, do 15.01.2015 włącznie. Każda osoba dostanie swój indywidualny zestaw pytań, nie ma więc możliwości poprawiania kartkówek bez wcześniejszego zgłoszenia.
Zakres kartkówek dla grup TK znajduje się tutaj.


Poza tym można (w tym samym terminie) uzupełnić kartkówki, na których się nie było z powodu choroby i innych ważnych zdarzeń losowych (czyli np. osoba, która ma zwolnienie lekarskie na jedne zajęcia, może pisać - po raz pierwszy - brakującą kartkówkę i poprawiać 3 inne).

Ostateczny termin oddawania zaległych opisów to 28.01.2015, godzina 20:00. (jeśli 28.01 nie będzie kogoś z prowadzących, to proszę zostawić opisy w s. 534). Ostatni opis, jeśli jest wysyłany jako załącznik do e-maila, proszę nazywać następująco: Nazwisko_cw8.pdf (bez spacji i polskich liter). Po ww. terminie za brakujące opisy stawiamy zero punktów i obliczamy ostateczną ocenę, która pojawi się na stronie internetowej najpóźniej 30.01.2015 po południu.Materiały do ćwiczeń

Instrukcja do programu wxMaxima autorstwa dr M. Jeziorskiej pdfMateriały z ćwiczeń będą dostępne na tej stronie w postaci pdf (hasło będzie podane na zajęciach) - na razie są to stare instrukcje - nowe będą się pojawiały sukcesywnie przed kolejnymi zajęciami (dod. 25.09.2014)

 1. ćwiczenie 0. pdf , (wxMaxima: atom wodoru+cząstka w pudle)

 2. ćwiczenie 1. pdf , (wxMaxima: pierwsza cząsteczka)

 3. ćwiczenie 2. nowy pdf (z możliwością drukowania - zmiana 21.10.2014) , (Webmo/G03: cząsteczki 2-atomowe - Hartree-Fock i korelacja elektronowa)

 4. ćwiczenie 3. pdf , (Webmo/G03: IP i EA) (zmienione ostatnie zdanie przed rozdziałem "Cele" - poprawione 05.12.2013)

 5. ćwiczenie 4. pdf , (Webmo/G03: wzbudzenia elektronowe). Dodatkowy zbiór z wynikami EOM-CCSD dla pochodnych azulenu (wyniki) oraz dla małych cząsteczek (wyniki-2)

 6. ćwiczenie 5. pdf , (Webmo/G03: reakcje chemiczne)

 7. ćwiczenie 6. pdf , (Webmo/Psi4/G03: oddziaływania międzycząsteczkowe)

 8. ćwiczenie 7. pdf , (Webmo/Mopac+G03, SAS - QSAR). Patrz też skrótowy przewodnik po outpucie SAS i jego nowa wersja dla grup TK (2014/15, poprawiona 05.01.2015) SAS

 9. ćwiczenie 8. (nowa wersja 06.01.2015) , (wxMaxima: termodynamika statystyczna).

 10. ćwiczenie 9. pdf , (wxMaxima: termodynamika statystyczna) oraz zmienione zadanie dla chętnych (uwaga: w roku 2014/2015 każdy z prowadzących modyfikuje to zadanie dla swoich grup, więc proszę się zapytać o aktualną wersję zadania przed rozpoczęciem realizacji) pdf . W odpowiedzi na liczne pytania informuję, że aby ćwiczenie to było sprawdzone, musi być ono zrobione w całości (samo wypełnienie tabeli z energiami atomizacji itp. NIE DAJE żadnych punktów). Do opisu należy też dołączyć plik wxmaximy. Następnie należy się umówić i zgłosić na prezentację swoich wyników do prowadzącego.

  Wyniki kartkówek, opisów i sprawdzianu są umieszczane tutaj dla grup TK (stan z 29.01.2015, 18:20) , skrócona tabela z punktacją i ocenami jest tutaj .  Opisy - uwagi ogólne do opisów - radzę przeczytać i uczyć się na błędach poprzedników, a nie na swoich:-)
  Nowe uwagi: z roku 2014/15


  O wyniki kartkówek oraz sprawdzianu dla grup AL i MP proszę się dowiadywać u prowadzących.


  Sprawdzian:

  Termin sprawdzianu: OSTATNIE ZAJĘCIA PRZED NOWYM ROKIEM (czyli w tygodniu 15-19 grudnia 2014).
   Sprawdzian będzie się - w ogólnym zarysie - składał z zadania, podobnego do wykonywanych na zajęciach + pytania teoretyczne z zakresu "zagadnień do powtórzenia" z instrukcji. Na sprawdzianie nie można będzie korzystać z instrukcji, ale wszelkie modyfikacje inputów, wykraczające poza standard WEBMO, będą podane explicite. Można będzie korzystać z instrukcji do wxMaximy. Wśród pytań możliwe są pytania z "nadmiarem informacji", typu: "z fragmentu outputu/ów wybierz wielkości, potrzebne do obliczenia wielkości X (i zignoruj całą resztę)".